Lokalförändring läsåret 2024-2025 på Högstorps skola

Från och med läsåret 2024-2025 planerar vi för lokalförändringar på Högstorps skola för att kunna välkomna en del av anpassad grundskola som planerar att flytta in i hus 07 och hus 08. Utbildningsnämnden ska ta beslut om ombyggnationen den 3 april.

Om beslut tas planerar vi att starta arbetet efter sommaren 2024.

Lokalförändringen innebär att Hus 07 och 08 kommer att renoveras så att en del av anpassad grundskola kan flytta in till sommaren 2025. Hus 08 är idag tomt. Hus 07 innehåller i nuläget förskoleklass, musiksal och fritids Tallkotten. Denna verksamhet kommer att flyttas enligt nedan:

 • Förskoleklass kommer att samordnas i lokalerna i hus 10 vid Solrosens avdelning, expeditionen och matsalen.
 • Fritidsverksamheterna Solrosen, Barret, och Trollsländan kommer att finnas i befintliga lokaler med årskurs F-2 (hus 10, hus 12 och hus 14).
 • Vi kommer att göra en ny avdelning för fritids med årskurs 3–6 i hus 11.
 • Musiksalen kommer att flytta till en nyrenoverad musiksal i hus 11.

Utöver lokalförändringar planerar vi att bygga om parkeringsplatsen för att underlätta vid hämtning och lämning. Även en del av skolgården kommer att byggas om (fotbollsplanen kommer att vara kvar som idag).

Med denna förändring kommer skolan att kunna samordna arbetet ännu bättre mellan klasserna och i fritidsverksamheten. Skolan gör det också möjligt för en del av den anpassade grundskolan att få bättre lokaler som är mer anpassade för deras undervisning.

Nu inväntar vi beslutet och därefter startar planeringsarbetet för att göra detta så bra som möjligt för medarbetare och elever.

Du som vårdnadshavare kommer att få mer detaljerad information efterhand.

Kontakter

 • Högstorps skola

  Expedition

  0470-417 67

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Högstorpsvägen 147, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Högstorps skola

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 20 mars 2024