Anteckningar från föräldrarådet den 5 mars

Som ett led i skolans utveckling bjuder vi in till föräldraråd 2 gånger per år. Vi träffades den 5 mars i skolans matsal. Tack till er som kom och delade med er av era tankar och åsikter.

 • Förskolan Ängslyckan är färdigbyggd vilket gör att trafiksituationen förändrats på Qvistgaards väg. Vi har fått önskemål från vårdnadshavare och boende i närområdet att respektera hastigheter och ha förståelse för att det är en skolväg.

 • Nationella proven påbörjas vecka 11, årskurs 3 och 6 är först ut och sedan följer de andra proven och årskurserna på varandra. Vi hade ett kort samtal om att det kan påverka eleverna med viss oro och stress och hur vårdnadshavare och skola behöver hjälpa eleverna med att lugna elever inför detta.

 • Utvärdering av hälsoveckan pågår men den allmänna upplevelsen är att den var uppskattad av både elever och vuxna med många trevliga inslag.

 • På fredagar finns det som kallas sportcafé för framförallt högstadieungdomar i sporthallen, Kultur och fritidsförvaltningen har möjliggjort det på ett bra sätt.

 • Vårt likabehandlingsteam (LBT) kommer genomföra ett riktat arbete kring språkbruk mot alla årskurser med att synliggöra och stötta eleverna kring det. Samtalet kom också att handla om studiero ordning och reda i ett skolövergripande perspektiv.

 • Skolvalet är genomfört och vi väntar på officiella elevtal inför nästa läsår.

 • Pengar finns avsatta i övergripande budget för renovering/uppdatering av skolan och yttre miljö. I nuläget pågår en behovsgenomgång för att därefter skapa en prioriteringslista. Samtal om vårdnadshavares tankar om prioriteringar.

Återigen tack till er som kom och bidrog till ett trevligt möte.

Med vänlig hälsning,

Henrik Löfqvist, rektor 4-9 och Linda Erlandsson, rektor F-3.

Kontakter

 • Braås skola

  Expedition

  0474- 62 20 01

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Betlehemsvägen 1, Braås

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Braås skola

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 7 mars 2024