Förskolan i Tolg kan renoveras och byggas om för fler barn

För att kunna ta emot ännu fler barn på Tolgs förskola beslutade utbildningsnämnden idag att utbildningsförvaltningen tillsammans med Vöfab och Tolgs föreningslokal ska ta fram förslag på hur förskolan kan byggas om och renoveras.

- Våra utredningar visar att antalet barn kommer öka i Tolg och för detta behöver vi förbereda oss, säger Julia Berg (S), utbildningsnämndens ordförande.

Förskolan har idag 31 platser. Bedömningen är att Tolgs förskola bör ha plats för 40 barn och för att möta detta behov behöver lokalerna anpassas och eventuellt byggas ut för verksamheten.

- Det är roligt att Tolg har en positiv utveckling och att många vill bo och bilda familj i området, säger Björn Kleinhenz (V), utbildningsnämndens vice ordförande.

Även köket i lokalen behöver byggas om och ändras för att klara ett större antal portioner då man idag ligger på maximal kapacitet för servering av mat till förskolan. Då lokalen idag inte ägs av kommunkoncernen utan hyrs av Tolgs föreningslokal kommer föreningen stå för investeringen och ett nytt hyresavtal för utbildningsnämnden att tecknas. Det är också föreningen som fastighetsägare nu tar vidare arbetet med renoveringen och ansvarar för att ansöka om eventuella bygglov och liknande.

- Vi vill kunna erbjuda förskoleplatser i hela kommunen och bidra till en levande landsbygd så det känns självklart att föreningen får täckning i denna satsning, säger Magnus Folcker (MP), ledamot i utbildningsnämnden.

Senast uppdaterad: 8 maj 2024