Introduktionsprogram

Har du inte de betyg som behövs för att få studera det du vill? På introduktionsprogrammen kan du läsa upp dina betyg för att få behörighet till ett nationellt gymnasieprogram.

På Katedralskolan finns två introduktionsprogram - Programinriktat val och Språkintroduktion.

Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att eleven ska få en utbildning som är inriktad mot ett specifikt nationellt program. Tanken är att eleven snarast möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

För att bli antagen till programinriktat val krävs godkända betyg i svenska/svenska som andraspåk och godkänt betyg i:

 • svenska/svenska som andraspråk och
 • engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen
 • engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen

Du följer programmets kurser samtidigt som du läser in din behörighet. Vi utformar en individuell studieplan för varje elev. Dina studier kommer att pågå under tre till fyra år.

På Katedralskolan finns möjlighet att söka programinriktat val inom:

Estetiska programmet Länk till annan webbplats.

Humanistiska programmet Länk till annan webbplats.

För mer information kontakta rektor eller studie- och yrkesvägledaren på det programmet du är intresserad av.

Hur söker du?

Du söker till programinriktat val i samband med gymnasievalet. En plats på Programinriktat val kan endast tas i anspråk om det finns plats ledig, efter det att behöriga sökande till de nationella programmen antagits vid slutantagningen i slutet av juni.

Språkintroduktion

Språkintroduktionsprogrammet vänder sig till dig som är nyanländ i Sverige och vill lära dig svenska och får grundskolebehörighet. Här få du studera mycket svenska och många andra ämnen som du behöver för att få behörighet till gymnasiestudier.

Din målsättning, tidigare erfarenhet och intressen avgör hur dina studier kommer att se ut. Tillsammans planerar vi dina studier så att de passar dig. Utbildningen förbereder dig för att kunna gå vidare till ett nationellt program, vuxenutbildningen, folkhögskola eller annat introduktionsprogram.

För mer information kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare Länk till annan webbplats.

Kontakter

 • Katedralskolan

  Reception

  0470-417 38

  katedralskolan@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Samuel Ödmanns väg 1, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Katedralskolan

  Samuel Ödmanns väg 1

  352 39 Växjö

Senast uppdaterad: 12 augusti 2022