International Baccalaureate

International Baccalaureate, IB Diploma Programme, är till för dig som tänker dig en framtid med internationella studier och arbete. Här har du möjlighet att ta en internationell examen – The International Baccalaureate Diploma.

I maj 2024 inledde Katedralskolans IB-program (International Baccalaureate Diploma Programme) ett samarbete med Harvard University. Samarbetet har initierats av Robert Winton, lärare på IB-programmet och Kamil Kon, en tidigare elev på IB-programmet som numera är student på Harvard.

Mer information om samarbetet

Här lär du dig...

...att i första hand bedriva dina studier på engelska. Du lär dig också att skriva den typ av uppsatser och arbeten du kommer att göra på universitetet. Fokus i programmet ligger på sex olika ämnen samt ett specialarbete. I utbildningen ingår också en kurs i kunskapsteori – Theory of Knowledge, TOK, samt CAS-aktiviteter. CAS står för Creativity Action Service.

Inriktningar

Det finns två inriktningar: samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig.

Under första året läser du gymnasiegemensamma ämnen som ingår i de svenska nationella samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmen. Samtidigt förbereds du för att bedriva studier på engelska.

Under andra och tredje året studerar du för att ta IB Diploma Programme-examen.

Efter gymnasiet

Efter programmet har du behörighet att söka högskoleutbildning i Sverige samt i många andra länder. Ett IB Diploma Programme-diplom ger dig grundläggande behörighet och särskild behörighet får du i de sex ämnen du väljer att läsa till din IB Diploma Programme-examen.

Mer information om International Baccalaureate Diploma Program finns på IBO:s webbplats som finns under rubriken Relaterade länkar.

Ansökan till International Baccalaureate Diploma

När du gör en ansökan till det förberedande året på International Baccalaureate Diploma programmet gör du det via Dexter/Skolportalen. Kontakta antagningsenheten på Utbildningsförvaltningen i Växjö.
Telefon:0470-419 64
E-post: gymnasieantagningen@vaxjo.se

Om du vill ansöka direkt till det tvååriga International Baccalaureate Diploma-programmet kontakta IB Diploma Programme-koordinator.

Du är välkommen att kontakta:
Gilles Kennedy, IB Diploma Programme-koordinator
Telefon: 0470-41795
E-post: gilles.kennedy@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 30 maj 2024