Bevattningsförbud i Braås, Dädesjö och Böksholm

Från och med 18 juni och tillsvidare är det bevattningsförbud i orterna Braås, Dädesjö och Böksholm.

Stäng meddelande

Studentutspring för 2021 års avgångselever vid

Växjö Katedralskola

I en tid som inte liknar någon annan är det viktigt att fortsätta fira och glädjas åt milstolpar och framgångar i livet. Vi kommer att uppmärksamma studenten på ett annorlunda, men värdigt sätt som samtidigt uppfyller de krav som finns för att minska risken för smitta.

Studentutskottet har tillsammans med skolledningen lottat tider för utspring. För att undvika stora folksamlingar kommer varje elev få ha max två gäster på plats som tar emot dem. Det är väldigt viktigt att samtliga inblandade tar sitt ansvar och följer de anvisningar som finns på plats. Innan själva utspringet händer annat på skolan, samling med klass och lärare/mentor, tal och andra trevligheter, eleverna kommer att vara på skolan åtminstone en timme innan själva utspringet.

Information om skolavslutningar, studenten, studentbal med mera - Vaxjo.se Länk till annan webbplats.

Information om elevaktiviteter på fritiden

Att ta studenten, lämna gymnasiet och ta steget ut i vuxenvärlden brukar vara en tid fylld med traditioner och festligheter. För årets åk 3 elever har det tyvärr inte varit mycket av detta, då pandemin satt sina tydliga begränsningar. Samtidigt har eleverna fått kämpa på i skolan och umgåtts nära i sina klasser här. Diskussionerna om logiken kring restriktioner och rekommendationer har varit ständigt återkommande – och på förståeliga grunder. Nu närmar vi oss de sista veckorna, då aktiviteterna med klasskompisarna som man ska skiljas från efter tre år, brukar nå sin kulmen. Det brukar vara bal, pubrunda, skattjakt, mm, och en del av detta kommer att äga rum även i år, men under andra former.

Inledningsvis vill jag poängtera att samtliga planerade aktiviteter sker på ungdomarnas fritid och på deras initiativ. Skolan har inget deltagande i detta eller mandat att förbjuda myndiga personer vad de företar sig utanför utbildningstiden. Däremot har vi haft en avstämning med studentutskottet för att få en bild av vad som planeras och i dialog försöka förstå och hjälpa varandra till att göra så bra och smittsäkra aktiviteter som möjligt. Det kommer inte att arrangeras någon gemensam bal, några klasser har planerat för egna sittningar på restaurang, lokal eller privat med de restriktioner som då gäller. Pubrunda kommer heller inte att ske som brukligt nere på stan, även här är det klassvisa arrangemang i någon klasskamrats trädgård. Slutligen är även skattjakt planerat inom klassen, utomhus och hänsyn tagen till smittspridning i de uppdrag som ska genomföras.

Utifrån den redovisning skolledningen fått om aktiviteterna och under förutsättning att det som sagts följs, finner vi ingen anledning till att ta aktivt avstånd till elevernas avslutningsaktiviteter. Vi vill dock åter betona att detta inte är ett skolarrangemang och att allt deltagande är på helt frivillig basis.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juni 2021
Katedralskolan